Er duiken op Instagram foto’s op van een witte Model 3. Hieronder zijn ze te vinden!